> KURUMSAL > Adil Giyim Vakfı (FWF)
Adil Giyim Vakfı (FWF)
ADİL GİYİM VAKFI (FAIR WEAR FOUNDATION)

 

Fair Wear Foundation (Adil Giyim Vakfı -FWF), hazır giyim endüstrisinde insanca çalışma koşullarını teşvik etmeyi hedeflemektedir. Hollanda Avrupa pazarına giden giysiler genellikle düşük-ücretli ülkelerde üretilmektedir. Çoğu zaman bu ucuz giysiler, kabul edilemez çalışma koşulları altında üretilmektedir. 
Adil Giyim Vakfı, hazır giyim endüstrisindeki iş örgütlerinin, sendikaların ve STK’ların bir girişimidir. FWF Hollanda’da kurulmuştur, fakat şu anda benzer girişimleri bir Avrupa girişiminde birleştirmek için yoğun çaba harcamaktadır. Bu amaçla FWF, paydaşlara -şirketler, sendikalar ve STK’lar- .Avrupa düzeyinde ve komşu ülkelerde danışmaktadır. 

FWF Nasıl Çalışır?  

FWF, Hazır Giyim Endüstrisi için iş Uygulamaları Davranış Kuralları ile çalışmaktadır. Üye şirketler bu davranış kurallarını kabul etmektedir. Böylece kendi fabrikalarındaki çalışma koşullarını, davranış kurallarının hükümleri bakımından denetlemeyi ve gereken yerlerde iyileştirmeler yapmayı kabul etmiş olmaktadırlar. 
Davranış kuralları, uluslararası kabul gören sekiz çalışma standardını içermektedir; bunların, fabrikalarda adım adım uygulanması gerekmektedir. Fabrikalar çoğunlukla Asya, Doğu Avrupa ve Kuzey Afrika’da bulunmaktadır. 
FWF, üye şirketlerin iş uygulaması davranış kurallarını gerçekte uygulayıp uygulamadıklarını doğrulamaktadır. Bu amaçla, FWF, dört araç kullanmaktadır. FWF tarafından doğrulama, üye şirketlerin gerektiğinde çalışma koşullarını gerçekten iyileştirdiklerini garanti etmektedir. Çünkü:

  • FWF, geniş bir grup sosyal kuruluş tarafından kurulmuş ve yönetilmektedir. Bu kuruluşlar, çalışmalarımızın kalitesine kefil olmaktadır.
  • FWF, denetleme, yerel kuruluşlarla ortaklıklar kurma, çalışanlarla görüşmeler yapma ve üretici ülkelerdeki çalışma meseleleri alanlarında uzmanlığa sahiptir.

Fair Wear Fondation Web Sitesi: http://www.fairwear.org/

Top