> KURUMSAL > BSCI Nedir?
BSCI Nedir?
BSCI Nedir?

BSCI, Brüksel merkezli Dış Ticaret Birliği (FTA) tarafından başlatılmış özel bir standarttır. BSCI, ILO’nun (Uluslararası İşçi Organizasyonu) iş ve işçi güvenliği standartlarını temel alır ve tedarik zincirinin sosyal performanslarının sürekli olarak iyileşmesini teşvik eder. Hedef SA 8000 veya eşleniği gibi standartlarca belgelendirilmiş olmak, böylece sürdürülebilir çalışma koşullarını dünya genelinde desteklemektir.

BSCI kriterlerinin ana maddeleri şunlardır;

Yasalara Uygunluk (Türkiyede şu anda yürürlükte olan 6331 Sayılı İSG Kanununun Firmada uygulanıyor olması. Örneğin uzman bulundurması gereken işletmelerin İş Güvenliği Uzmanı Bulundurması gibi)
Çalışma saatlerinin yürürlükte olan İş Kanununa uygun olması
Tazminatlar (Çıkarılacak işçinin ihbar tazminatı, kıdem tazminatı hesaplamalarının yasada belirtildiği gibi olması)
Çocukların çalıştırılmasının önlenmesi ( kanunen çocuk işçi çalışmasının yasak olmasına rağmen işletmelerde kayıtsız çocuk yaşta işçi bulunmasının önlenmesi. 16 Yaşından küçük işçiler çocuk işçi statüsündelet, ancak çıraklık yapabilirler.)
Zorla çalıştırmanın önlenmesi ve cezai tedbirler (kanunen muvakatnames
Alınmayan bir işçinin çalışm saatinin zorla uzatılması, istemediği bir işte çalıştırılması zorla çalıştırma anlamına gelir, ve kanunen yasaktır.)
Örgütlenme özgürlüğü ve toplu görüşme hakkı (işçilerin sendika üyelik ve sendikal faaliyetlere hakkı vardır, hiçbir şekilde işveren buna engel olamaz.
Her tür ayrımcılığın önlenmesi (işçiler farklı dinlerden, farklı kültürlerden olabilir dinin gereği yapılması gereken ibadetlere ve ibadet saatlerine uygun molalar veya izinler sağlanmalıdır,ibadethane sağlanmak zorundadır. Aynı köyden aynı soyaddan işçiler varsa kayırma veya torpil olmaması sağlanmak zorundadır)

İşyeri sağlığı ve emniyeti işyerinin güvenli bir ortam haline getirilmiş olması lazımdır.örneğin İş Sağlığı Kurulu, iş güvenliği ekipleri kurulmuş ve periyodik olarak toplanıyor olmalıdırlar.

BSCI web sitesi :http://www.bsci-intl.org

Top